เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการผลิตสินค้าและคุณภาพของวัตถุดิบ ทำให้สินค้ามีคุณภาพได้ตามาตรฐานและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับเส้นด้ายจนถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า มีบริการระหว่างการขายและหลังการขายคอยช่วยเหลือลูกค้าตลอดเวลาเปิดทำการ อีกทั้งมีอาคารที่พักอาศัยให้แก่พนักงานเป็นสวัสดิการ

มีระบบการดักจับฝุ่นละอองที่ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ซึ่งส่งผลทางสุขภาพโดยตรงแก่พนักงานทุกคนในบริษัท


ประวัติบริษัท

บริษัทเคนิทการทอจำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2545 เป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตธุรกิจสิ่งทอ โดยมุ่งเน้นการผลิตผ้านิตติ้ง (ผ้ายืด) เป็นหลัก ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 7 ไร่ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร การก่อสร้างตัวอาคารโรงงานและสิ่งแวดล้อมรอบบริษัทนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้ง กระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตงานคุณภาพทางบริษัทได้เลือกใช้เครื่องจักรอันทันสมัย อาทิเช่น เครื่องจักรจากประเทศเยอรมันและอิตาลีเป็นต้น นอกจากเครื่องจักรที่มีคุณภาพแล้วพนักงานของเรานั้นเป็นผู้ที่มีความชำนาญเพื่อผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

 • 2545 - จัดตั้งบริษัท เคนิทการทอ จำกัด
 • 2524 - จัดตั้งบริษัท ก.เจริญกิจ แฟลทนิท จำกัด

เป้าหมาย

 • การเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และบุคลากร
 • การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
 • มุ่งสู่ความเป็นสากล ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันกับคู่ค้าในตลาดสากลได้
 • มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับลูกค้า ทั้งด้านความพึงพอใจและด้านคุณภาพ

วิสัยทัศน์

 • มุ่งมั่นในการพัฒนาสิ่งทอย่างต่อเนื่อง
 • ผลิตสินค้าด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเครื่องจักรที่ทันสมัย
 • ส่องมอบของตรงเวลา
 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง
 • รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


คณะผู้บริหาร

Chief Executive Officer (CEO)

Managing Director (MD)


บริษัทในเครือ